Sąd Rejonowy w Szydłowcu

Szydłowiec, Pl. M. Konopnickiej 7

Sąd Rejonowy w Szydłowcu.

Sąd Rejonowy w Szydłowcu rozpoznaje sprawy:

  • cywilne

  • z obszaru prawa karnego skarbowego

  • dotyczące rodzin i małoletnich dzieci

  • o leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu

  • z zakresu prawa pracy

  • wnioski o wpisy do księgi wieczystej