Komenda Powiatowa Policji w Szydłowcu

Szydłowiec, ul. Kościuszki 194

Komenda Powiatowa Policji w Szydłowcu nadzoruje pracę jednostek policji w powiecie. Jednostka natomiast podlega pod Komendę Wojewódzką Policji z/s w Radomiu.

Komenda powiatowa działa samodzielnie w kwestii m.in.:

  • likwidacji komórek w komendzie miejskiej

  • likwidacji podległego komisariatu

  • przekształcania komórek w podległym komisariacie

Pośród zadań Komendy Powiatowej Policji w Szydłowcu wymienić należy np.:

  • realizacja wspólnie z lokalną władzą programów prewencyjnych dotyczących zapobiegania zjawisk patologicznych,

  • koordynowanie poszukiwań rzeczy

  • ochrona bezpieczeństwa w komunikacji publicznej

  • zapewnienie porządku w ruchu na drogach przez jego kontrolę

Jeśli jesteś świadkiem przestępstwa, wybierz numer alarmowy 997 lub 112.